Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Christoph Hildebrandt (1763-1846)

Sprog: tysk
(henvisning) Wildebrandt, C.

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (tysk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog anonym [Hildebrandt, Christoph]: Augusta du Port eller En Ulykkeligs Historie. Overs. fra Tydsk af K. R. Thoring. ♦ 1802. Deel 1-2, viii + 299 sider (fortløbende paginering) (1802, roman) EMP3071 BD4:sp480
originaltitel: Augusta du Port, oder Geschichte einer Unglücklichen, 1798-79
Detaljer
oversat af C.R. Thoring (1768-1832)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side v-viii: Fortale [signeret "H... Præst til V".
 url Fuld visning af den tyske tekst, bind 1, på:  Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af den tyske tekst, bind 2, på:  Link til ekstern webside Google Books
 Tekster Hildebrandt, C.: Robinsons Colonie. Fortsættelse af Campe's Robinson. En underholdende Læsebog for Børn. Oversat af Hans Geo. Nic. Nyegaard. ♦ Kbh., 1806. viii + 254 sider (1806, tekster) BD1:sp1035
originaltitel: Robinsons Kolonie, 1806
Detaljer
oversat af H.G. Nyegaard (1772-1842)
andet: Joachim Heinrich Campe (1746-1818, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note om oplag [Ny Udgave]. H.J. Bing, 1827.
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Wildebrandt, C. [ie: Hildebrandt, C.]: Iwan og Feodora eller Bortførelsen. En Historie fra Syvaarskrigens Tider. Af C. Wildebrandt [ie: Hildebrandt]. Efter det Tydske ved H.G. Møller. ♦ Kbh., 1829. Deel 1-4, 105, 134, 114,126 sider (1829, roman) EMP3011 BD4:sp475
originaltitel: Iwan und Feodore, 1823
oversat af H.G. Møller

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

pil op Til toppen af siden