Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Alfred Hedenstierna (1852-1906)

Sprog: svensk
Sigurd (pseudonym)

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (svensk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Sigurd (Alfred Hedenstierna): I Kaleidoskop. Billeder af svensk Samfundsliv. Af Sigurd (Alfred Hedenstierne). Autoriseret Overs. ved P. Hansen. ♦ 1888. 301 sider (1888, novelle(r)) EMP3371
originaltitel: Kaleidoskop, 1884
Detaljer
oversat af P. Hansen (1840-1905)
kollaps Indhold

[ a] Sigurd (Alfred Hedenstierna): Ego (1888, novelle(r))
[ b] Sigurd (Alfred Hedenstierna): Madame Ristori og Kunstkritiken i Vexiö (1888, novelle(r))
[ c] Sigurd (Alfred Hedenstierna): En første Maj i Vexiö (1888, novelle(r))
[ d] Sigurd (Alfred Hedenstierna): Hvorledes den svenske Nation hyldede Sverdrup og mig (1888, novelle(r))
[ e] Sigurd (Alfred Hedenstierna): Vor Tids Ungdom (1888, novelle(r))
[ f] Sigurd (Alfred Hedenstierna): Dagspressen som Stormagt (1888, novelle(r))
[ g] Sigurd (Alfred Hedenstierna): Den stakkels Kejser af Rusland (1888, novelle(r))
[ h] Sigurd (Alfred Hedenstierna): Uhyggelige Afsløringer eller hvorledes man Pall Mall Gazetter i Vexiö (1888, novelle(r))
[ i] Sigurd (Alfred Hedenstierna): Smitteførende Penge (1888, novelle(r))
[ j] Sigurd (Alfred Hedenstierna): Et Par faktiske Oplysninger om Smålandsposten (1888, novelle(r))
[ k] Sigurd (Alfred Hedenstierna): Hvorfor Legetøjsfabrikanten græd (1888, novelle(r))
[ l] Sigurd (Alfred Hedenstierna): En slem Drengs Historie (1888, novelle(r))
[ m] Sigurd (Alfred Hedenstierna): Mine Gjenvordigheder som Forsikringsagent (1888, novelle(r))
[ n] Sigurd (Alfred Hedenstierna): Forskjellige Husholdningsraad (1888, novelle(r))
[ o] Sigurd (Alfred Hedenstierna): Probenreuternes Kejser (1888, novelle(r))
[ p] Sigurd (Alfred Hedenstierna): Peterzohn er bleven for gammel (1888, novelle(r))
[ q] Sigurd (Alfred Hedenstierna): Er Kvinden frygtsom af Natur? (1888, novelle(r))
[ r] Sigurd (Alfred Hedenstierna): Det sneer (1888, novelle(r))
[ s] Sigurd (Alfred Hedenstierna): Tjenestepigen (1888, novelle(r))
[ t] Sigurd (Alfred Hedenstierna): Hvad den gamle Lods tænkte (1888, novelle(r))
[ u] Sigurd (Alfred Hedenstierna): Hvorfor gifte Mænd leve længer end ugifte (1888, novelle(r))
[ v] Sigurd (Alfred Hedenstierna): Rosalinda Peterzohns Klaveer (1888, novelle(r))
[ w] Sigurd (Alfred Hedenstierna): Store Ord (1888, novelle(r))
[ x] Sigurd (Alfred Hedenstierna): Hvorledes Sveriges Folk fik sig en Ordfører (1888, novelle(r))
[ y] Sigurd (Alfred Hedenstierna): Da jeg rejste fra Vexiö til Kjøbenhavn (1888, novelle(r))
[ z] Sigurd (Alfred Hedenstierna): Højdepunktet af menneskelig Elendighed (1888, novelle(r))
[a] Sigurd (Alfred Hedenstierna): Moderne Filanthropi (1888, novelle(r))
[b] Sigurd (Alfred Hedenstierna): Hvorledes Skrivemaaden forandres og simplificeres (1888, novelle(r))
[c] Sigurd (Alfred Hedenstierna): Nogle Raad og Anvisninger med Hensyn til Udflugter i det Grønne (1888, novelle(r))
[d] Sigurd (Alfred Hedenstierna): Da Hr. Westin gik af som Theaterchef (1888, novelle(r))
[e] Sigurd (Alfred Hedenstierna): Illusion og Virkelighed (1888, novelle(r))
[f] Sigurd (Alfred Hedenstierna): En Nekrolog (1888, novelle(r))
[g] Sigurd (Alfred Hedenstierna): Vidunderbørn og gamle Koner (1888, novelle(r))
[h] Sigurd (Alfred Hedenstierna): Ærgjerrighedens Rige (1888, novelle(r))
[i] Sigurd (Alfred Hedenstierna): Hvorledes det gaaer til med at forfatte (1888, novelle(r))
[j] Sigurd (Alfred Hedenstierna): Armida før og efter Hr. Petterssons Visit (1888, novelle(r))
[k] Sigurd (Alfred Hedenstierna): Hjertekval (1888, novelle(r))
[l] Sigurd (Alfred Hedenstierna): En solid Kjøber (1888, novelle(r))
[m] Sigurd (Alfred Hedenstierna): Fiskefangst med Forhindringer (1888, novelle(r))
[n] Sigurd (Alfred Hedenstierna): Et Stykke Præmie-Sæbe (1888, novelle(r))
[o] Sigurd (Alfred Hedenstierna): Naar det tordner i Januar (1888, novelle(r))
[p] Sigurd (Alfred Hedenstierna): Da Telefonen var kommen til Byen (1888, novelle(r))
 Bog Sigurd: Fra svenske Bondehjem. Af Sigurd. Overs. af Sigrid Trier Hansen. ♦ Holbæk, [Holbæk Posten], 1898. 29 sider (1898, novelle(r)) EMP3372
originaltitel: I svenska bondehem, 1885
del af: Holbæk-Posten
Detaljer
oversat af Sigrid Trier Hansen (1871-1954)
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversættelse af udvalgte noveller fra samlingen: I svenska bondehem, 1885.
kollaps Indhold

[a] Sigurd: Bare en ko (1898, novelle(r))
[b] Sigurd: Kærlighed (1898, novelle(r))
[c] Sigurd: For sent (1898, novelle(r))
[d] Sigurd: Da lille Stine blev døbt (1898, novelle(r))
[e] Sigurd: Peder Jensens Lars, som kom frem i verden (1898, novelle(r))
[f] Sigurd: Den ny degn (1898, novelle(r))

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

pil op Til toppen af siden