Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Georg Philipp Friedrich von Hardenberg (1772-1801)

Sprog: tysk
Novalis (pseudonym)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Novalis [c: Fr. v. Hardenberg]: Henrik von Ofterdingen. En Roman. Overs. af H. L. Bernhoft. ♦ 1820. viii + 230 sider (1820, roman) EMP2052 BD4:sp468
originaltitel: Heinrich von Ofterdingen, 1802
Detaljer
oversat af H.L. Bernhoft (1793-1851)
kollaps Noter
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: [Tilegnelse til "Sophie Grevinde af Knuth, fød Grevinde af Moltke" ledsaget af sonet af Oversætteren].
 note til oversat titel Side iii-viii: Oversætterens Forerindring [oversættelsen udelader sidste (9.) kapitel].
 Bog Novalis: [Tysk Udvalg af hans Digtning] (1944, roman)
 Dramatik Novalis: [indgår i: Det gamle Hus [b]] Gedichte. [Fragment]. Side 6-7 (1949, dramatik)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

pil op Til toppen af siden