Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Diego de San Pedro (1437-1498)

Sprog: spansk
(henvisning) Pedro, Diego de San

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (engelsk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog anonym: Carcel de Amor, eller Kierligheds Fengsel ... Aff det Hispaniske Sprog paa Høytydsk udsat aff Hans Ludvig Kheuffsteinern. Oc nu paa Danske aff Høytydsken samenskrefuen ved A. B. ♦ [Uden sted], 1636. 240 sider (1636, roman) BD4:sp496
originaltitel: Cárcel de amor, 1492
Detaljer
oversat af Hans Ludwig Kufstein (1582-1656, sprog: tysk)
oversat af Pseudonym og undersøges
kollaps Noter
 note til oversat titel Fulde titel: Carcel de Amor, eller Kierligheds Fengsel. Derudinden forestillis den sørgelige, oc dog saare skønne Historia, om den æddel Ridder, ved Naffn Constante oc den Kongelige Daatter Rigorosa.
 note til oversat titel også med titlen: Yndelig oc sørgelig, men dog en meget skiøn Kierligheds oc Lefnets Historie om Printz Constante oc Princessinde Rigorosa. Først udsat af Spansk paa Tydsk men nu paa Danske af A. B. ♦ Kbh., 1687.
 note til oversat titel Begge udgaver med kobberstukken titelbillede.
 note til oversat titel Den tyske oversættelse udkom 1630.
 url Fuld visning af den spanske tekst på:  Link til ekstern webside Ciudad Seva

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

pil op Til toppen af siden