Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Salomon Gessner (1730-1791)

Sprog: tysk

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Gesner, [Salom.]: Daphnis eller Den uskyldige Kierlighed. Fordansket ved F[r.] C[hr.] Scheffer. Kbh., 1763 (1763, roman) BD4:sp458
oversat af Frederik Christian Scheffer (1737-1776)
 Bog Gesner, [Salom.]: Abels Død. Oversadt af det Tydske efter Gesners Original [ved Ped. Top Wandal]. Kbh. 1764 (1764, roman) BD4:sp459
Detaljer
oversat af Peder Topp Wandall (1737-1794)
1767 Senere udgave: Abels Død. Et Riim-Digt udi fem Sange, ved Gessner. Efter Hubers Franske Edition oversat af Hans Pontoppidan, Sogne-Præst til Dalbye og Thurebye. ♦ Kiøbenhavn, Trykt hos Nicolaus Møller, 1767. 190 sider
 Bog Gessner, [Sal.]: Abels Død. Et Riim-Digt udi fem Sange, ved Gessner. Efter Hubers Franske Edition oversat af Hans Pontoppidan, Sogne-Præst til Dalbye og Thurebye. ♦ Kiøbenhavn, Trykt hos Nicolaus Møller, 1767. 190 sider (1767, digte) BD4:sp271
Detaljer
oversat af Hans Pontoppidan (1730-1802)
1764 1. udgave: Abels Død. Oversadt af det Tydske efter Gesners Original [ved Ped. Top Wandal]. Kbh. 1764
kollaps Noter
 note til oversat titel Kobberstukket titelvignet.
 note til oversat titel På titelbladet også: Imprimatur. C.F. Wadskiær.
 Dramatik Gesner, [Salomon]: Evander og Alcimna. Et Hyrde-Stykke i 3 Optog. [Oversat af Claus Fasting]. Kbh. 1767 (1767, dramatik) AEJ115 BD4:sp355
originaltitel: Evander und Alcimna, 1762
Detaljer
oversat af Claus Fasting (1746-1791)
kollaps Noter
 anmeldelse Anmeldt i Kritisk Journal 1768.
 anmeldelse Anmeldt i Lærde Efterretninger 1768.
 Bog Gesner, [Salom.]: Den første Skipper i tvende Sange. Overs. af P. T. W[andal]. Kbh. 1770 (1770, roman) BD4:sp459
oversat af Peder Topp Wandall (1737-1794)
 Bog Gesner, [Salom.]: Samtlige Skrifter. Oversatte ved H.I. Birch, Sogne-Præst i Glostrup. ♦ Kbh., Gyldendal, 1781. 1.-2. Deel, 278 + 260 sider (1781, roman) BD4:sp458
Detaljer
oversat af H.J. Birch (1750-1795)
kollaps Noter
 note til oversat titel Kobberstukket titelblad med vignet.

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

AEJ
Anne E. Jensen: Studier over europæisk drama i Danmark 1722-1770. Akademisk Forlag, 1968.
[Bind] 1. Tekst.
[Bind] 2. Noter og registrant.

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

pil op Til toppen af siden