Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Danske Folkeæventyr

Grundtvig, Svend: Danske Folkeæventyr, (1884, novelle(r), dansk) 👓
af Svend Grundtvig
illustrationer af Hans Nikolaj Hansen
illustrationer af August Jerndorff
illustrationer af Erik Henningsen, f 1855
illustrationer af Otto Haslund
illustrationer af Carl Thomsen, f 1847
illustrationer af Edvard Petersen, f 1841
illustrationer af P. Tom-Petersen
illustrationer af Frans Schwartz
Detaljer
Danske Folkeæventyr. Ved Svend Grundtvig. Med 66 Billeder, tegnede af danske Kunstnere, og Forf.'s Portræt. Billederne udført i Træsnit i F. Hendriksen's xyl. Institut. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Aug. Bang og Lehmann & Stage, 1884. [2] 181 [2] sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel 2 upaginerede sider: [Forord om bogens historie, signeret: Nov. 1883, L. Gr.].
 note til titel Uddrag af forordet: Naar denne lille Bog, som er trykt efter et af Svend Grundtvig efterladt ufuldent Manuskript, nu saa længe efter hans Død træder frem under hans Navn, maa en kort Redegjørelse for dens Udgivelse vel anses for at være fornøden.
 note til titel Side [183-84]: Indholdsfortegnelse [med anførelse af illustrator til eventyret].
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Tegning til Omslaget af Hans Nic. Hansen.
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Internet Archive
Oversigt over andre udgaver:
1903 Senere udgave: Danske Folkeæventyr. 2. Opl. ♦ Aug. Bang og Lehmann & Stage, 1903. 188 sider. Pris: kr. 2,00

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.