Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Danske Kjæmpeviser

antologi: Danske Kjæmpeviser, (1846, digte, dansk)
digte af Fr. Schaldemose
digte af Adolph Wilhelm Schack von Staffeldt
digte af Adam Oehlenschläger
digte af Chr. Winther
digte af Johan Ludvig Heiberg
digte af Edvard Storm
digte af B.S. Ingemann
digte af Knud Lyne Rahbek
digte af Jens Schielderup Sneedorff
digte af N.F.S. Grundtvig
digte af Jens Baggesen
digte af Johannes Ewald
digte af Just Mathias Thiele
digte af Poul Martin Møller
digte af H.C. Andersen
digte af Johan Sebastian Welhaven (1807-1873, sprog: norsk)
Detaljer
Danske Kjæmpeviser. Ældre og Nyere. Udgivne af Frederik Schaldemose. ♦ Kjøbenhavn, Brødrene Berling, 1846. [7] sider + 862 spalter + [1] side
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side: Høivelbaarne Herre, Herr' Grev Gregers Christian Raben, Hofjægermester, Doctor Philosophiæ etc.
 note til titel Upagineret side: Forerindring [signeret: Fr. Schaldemose].
 note til titel 4 upaginerede sider: Indhold.
 note til titel Spalte [855]-62: Forklaring over vanskelige og forældede Ord.
 note til titel Upagineret side: Rettelser.
 note til titel Bogen består af 3 afdelinger: [Spalte 1-392:] Første Afdeling, Vedels Samling af Kjæmpeviser, aftrykt efter Udgaven trykt paa Himmelbiærget ved Ribe. [Spalte 393-772:] Anden Afdeling, Peder Syvs Fortsættelse af Vedels Samling af Kjæmpeviser. [Spalte 773-854:] Tredie Afdeling, Nyere Kjæmpeviser [Forfatterens navn anført i indholdsfortegnelsen].
 url Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Hathi Trust