Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Kaptajn Heron

anonym [Rymer, James Malcolm]: Kaptajn Heron, (1902, roman, engelsk)
af James Malcolm Rymer (1814-1884, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
Detaljer, denne udgave
Kaptajn Heron eller Stratenrøveren og hans Brud. Roman efter det Engelske. ♦ Østjydsk Forlagsforretning, 1902. 1040 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel [Uddrag af annonce i Demokraten 21-3-1902] Ingen Forvexling! Paa given Foranledning gøres Publikum opmærksom paa, at jeg ikke har noget at gøre med den hos Rudolff Lindgren, Frederiks Allé 51, udkommende Bog "Kaptejn Heron" [signeret: Aarhus, Absalonsgade 31, 20. Februar 1902. Ærb. Nygaard].
 note til oversat titel [Uddrag af annonce i Demokraten 25-3-1902] Grundet paa Hr. Nygaards Avertissement i "Demokraten" af 21. ds. angaaende den af mig udgivne Bog "Kaptajn Heron" eller Stratenrøveren og hans Brud, tillader jeg mig herved at anbefale Bogen paa det bedste, særlig da det er den første af migfor egen Regning udgivne Bog, og haaber jeg ved stræng reel Opfyldelse af mine Forpligtelser at vinde ærede Publikums Velvilje. [Signeret: Aarhus, Frederiks Alle 51, den 21. Marts 1902. Ærbødigst Rudolph Lindgreen].
1902 1. udgave: Kaptajn Heron. Kærlighedsroman. Frit efter "Edith the captive" ved B-n. ♦ Svendborg, Forlagsforeningen "Brage", 1902. [Bind] I, 216 sider