Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Udvalgte Skuespil

Vega, Lope de: Udvalgte Skuespil, (1917-18, dramatik, spansk) 👓
af Lope Félix de Vega Carpio (1562-1635, sprog: spansk)
oversat af Emil Gigas
Detaljer
Udvalgte Skuespil. Oversatte fra spansk af Emil Gigas. Med Indledning og Noter. ♦ København, V. Pios Boghandel - Povl Branner, 1917-18. Første-Andet Bind, 441 + 531 [1] sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Bind 1, bagsiden af titelbladet: Carlsbergfondet bringes herved en ærbødig Tak for den til Udgivelsen af Bogen ydede Understøttelse.
 note til oversat titel Bind 1, side [5]: Indhold.
 note til oversat titel Bind 1, side [7]-24: I. Kilder og nyere Forskning angaaende spansk Nationaldrama. Tallet paa Lope de Vega's dramatiske Arbejder. Digterens Levned.
 note til oversat titel Bind 1, side 24-41: II. Det spanske Rige og det spanske Folk paa Lope de Vega's Tid. Skikkelser og Optrin fra omkring 1600, efter Datidens Vidnesbyrd.
 note til oversat titel Bind 1, side 41-54: III. Nationaldramaets Udvkling indtil Lope de Vega's Fremtræden. HAns Indsats: Det er ham fremfor nogen Anden, som giver det Særpræg, baade i Form og Indhold.
 note til oversat titel Bind 1, side 54-68: IV. Spansk Theatervæsen i Lope de Vega's Tid.
 note til oversat titel Bind 1, side 68-89: V. Om de stykker, som ere oversatte i første Bind. Markgrevinde Parisina af Ferrara: Den historiske Sandhed og Digtningen. - Midsommerfestens Folketro og Folkeskik i Spanien, særlig i gamle Dage; den dramatiske Havefest 1631. - Lope og Moreto [signeret: 27. April 1916, E.G.].
 note til oversat titel Bind 1, side 392-441: Noter.
 note til oversat titel Bind 2, side [5]: Indhold.
 note til oversat titel Bind 2, side 7-31: Om de Skuespil, som findes oversatte i dette Bind. Johan II af Portugal, Braganza'erne og Hertugen af Viseo: den virklige historiske Sammenhæng og Lope de Vega's Behandling af Æmnet. - Bondestandens stilling i Kastillien i ældre Tid. Det spænske Æresbegreb. Kong Henrik III i Historien og Digtningen. - Spansk Fængelvæsen i gamle Dage.
 note til oversat titel Bind 2, side [484]-531: Noter.
 note til oversat titel Bind 2, side [532]: Rettelser.
 anmeldelse Bogens Verden, 1918-19, 1. Aarg., nr. 4, side 123 [Anmeldelse af Georg Christensen, signeret: G.C.].
kollaps Indhold

[1s091] Vega, Lope de: Straffen. Tragisk Drama i 3 Akter. Side [91]-181 (1917, dramatik)
originaltitel: El castigo sin venganza, 1634

[1s183] Vega, Lope de: Sankt Hans' Aften. Komedie i 3 Akter. Side [183]-288 (1917, dramatik)
originaltitel: La noche de San Juan, 1635
kollaps Noter
 note til titel På spansk trykt i bind 21 af: Comedias, 1635.

[1s289] Vega, Lope de: Det umuligste af alt. Lystspil i 3 Akter. Side [289]-391 (1917, dramatik)
originaltitel: El mayor imposible, 1647
kollaps Noter
 note til titel Skrevet 1614, trykt i bind 25 af: Comedias, 1647.

[2s033] Vega, Lope de: Hertugen af Viseo. Historisk Drama i 3 Akter. Side [33]-146 (1918, dramatik)
originaltitel: El duque de Viseo, 1615
kollaps Noter
 note til titel På spansk trykt i bind 6 af: Comedias, 1615.

[2s147] Vega, Lope de: Peribáñez og Herren til Ocaña. Skuespil i 3 Akter. Side [147]-254 (1918, dramatik)
originaltitel: Peribáñez y el comendador de Ocaña, 1614

[2s255] Vega, Lope de: Hvem er hun? (Amar sin saber á quién). Komedie i 3 Akter. Side [255]-360 (1918, dramatik)
originaltitel: Amar sin saber á quién, 1630
kollaps Noter
 note til titel På spansk trykt i bind 22 af: Comedias, 1630 (den "falske" del, som forfatteren fralagde sig). Udgivet af datteren efter hans død som bind 22, 1635.

[2s361] Vega, Lope de: Fjern og dog nær. Lystspil i 3 Akter. Side [361]-483 (1918, dramatik)
originaltitel: El ausente en el lugar, 1617
kollaps Noter
 note til titel På spansk trykt i bind 9 af: Comedias, 1617.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.