Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Samsons fængsel

Ranch, Hieronymus Justesen: Samsons fængsel, (1973, dramatik, dansk)
Detaljer, denne udgave
Samsons fængsel. Udg. med kommentarer og efterskrift af Henrik Nyrop-Christensen. ♦ Munksgaard, 1973. 180 sider
kollaps Noter
1633 1. udgave: Samsons Fængsel. Det er En ynckelig Tragedi om den dræfflige stærcke Krigs Hældt Samson, en mectig Dommere i Israel, vnderlig begaffuit med Mod oc Styrcke aff Herren. Dog slemmelig igien forlorit, i det hand forlod Gud, slog sig til Letfærdigheden ... Aarhus, 1633