Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Ogier le Dannoys

anonym: Ogier le Dannoys, (1967, andre sprog)
af anonym fransk (sprog: fransk)
redigeret af Knud Togeby
Detaljer
Ogier le Dannoys. Roman en prose du XVe siècle. Publié pour Det danske Sprog- og Litteraturselskab par Knud Togeby
kollaps Noter
 note til titel Fotografisk optryk af Antoine Vérards udg., Paris 1498.
Oversigt over andre udgaver:
1534 1. udgave: Kong Olger Danskis Krønicke. Som vaar Kong Gøttrickis søn oc en veldig Konge her i Danmarckis rige, oc i Engeland och Babilonien, som her effter bescreffuit staar ... udsat paa danske aff Christiern Pedersen ...