Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Digtninger

Wilster, Christian: Digtninger, (1903, digte, dansk)
af Christian Wilster
redigeret af Erling Rørdam
Detaljer
Digtninger. Udgivne i Udvalg ved E. Rørdam. ♦ København, Vilhelm Priors Hofboghandel, 1903. ix + [1] + 114 sider. (Nyt Bibliotek)
kollaps Noter
 note til titel Side iii-ix: [Om Christian Wilster].
 note til titel Side [99]-114: Tillæg [optryk af J.L. Heibergs to digte, som Wilsters polemiske digte "Doublet-Billeder" og "Til Flyvepostens Redaktør" forholder sig til].
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Internet Archive
Oversigt over andre udgaver:
1827 [Udvalg] 1. udgave: Digtninger. ♦ Kbh., 1827
1831 [Udvalg] 1. udgave: Digtninger. Nye Samling. ♦ Kbh., 1831
1840 [Udvalg] 1. udgave: Digtninger. 3. Samling. ♦ Kbh., 1840
kollaps Indhold

[s099] Heiberg, J. L.: Laterna magica. Side [99]-103 (1903, digte)
af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
kollaps Noter
 note til titel Note: For Forstaaelsens Skyld tilføjes her de Dele af J.L. Heibergs "Laterna magica", hvortil der hentydes i de foranstaaende Doublet-Billeder, samt hans Svar "Til Laterna-magica-Doublanten, hvorpaa Wilster svarer i "Til Flyvepostens Redaktør".

[s103] Heiberg, J. L.: Til Laterna-magica-Doublanten i Sorø. Side 103-14 (1903, digte)
af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)