Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Dansk Digtekunst i det 19. Aarhundrede

antologi: Dansk Digtekunst i det 19. Aarhundrede, (1893, dansk)
udgiver: Alfred Ipsen
Detaljer
Dansk Digtekunst i det 19. Aarhundrede. Udv. v. Alfr. Ipsen, ill. af nordiske Kunstnere. 1ste Hæfte. ♦ J. C. Stockholms Forlag, 1893. Side 1-30 [uafsluttet]
kollaps Noter
 note til titel Bogen blev konfiskeret, Gyldendal udgav senere den del deraf, som vedrører Aarestrup.
 note til titel Silkeborg Avis 4-11-1893: Literær Proces. Man har hidtil ansét det for lovligt at optrykke Digterværker i Prosa og Vers i Samlinger, Lærebøger osv. Reitzels Firma agter nu at anlægge Sag mod Stockholms Forlag paa Grund af en paatænkt Udgivelse af en literær Antologi, for at søge konstateret, at man ikke maa optrykke Dele af Værker, som andre har Forlagsret til.
 note til titel Aalborg Stiftstidende 8-11-1893: Det Reitzel'ske Forlag kontra J.C. Stockholms Forlag. (R.B.) Kongens Foged har i Gaar afsagt en Kjendelse, hvorefter den af J.C. Stockholm paabegyndte Samling: "Dansk Digtekunst i det 19. Aarhundrede" ikke bør kunne udgives. Stockholm fik Udsættelse til i Dag for at fremsætte yderligere Indsigelse mod Forbudets Nedlæggelse.