Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Nabucodonosor

Verdi: Nabucodonosor, (1845, dramatik, italiensk) 👓
af Giuseppe Verdi (1813-1901, sprog: italiensk)
oversat af Anonym
Detaljer
Nabucodonosor. Opera i fire Acter af Verdi. ♦ Kjøbenhavn, Trykt i det Berlingske Bogtrykkeri, 1845. 22 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med  Fraktur og Antikva
 note til titel Med italiensk og dansk tekst. Den italienske tekst som libretto med antikva på øverste del af siden, den danske med fraktur som omløbende tekst på nederste.
 note til titel På titelbladet: (Opført for første Gang den 21de December 1845 af det italienske Operaselskab paa det kongelige Hoftheater.).

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.