Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Aftenlæsning i Familie-Kredse

anonym [Aikin, John og Anna Laetitia Barbauld]: Aftenlæsning i Familie-Kredse, (1796, tekster, engelsk) BD1:sp1032 👓
af John Aikin (1747-1822, sprog: engelsk)
af Anna Laetitia Barbauld (1743-1825, sprog: engelsk)
oversat af Jacob Carl Frederik Primon
Detaljer
Aftenlæsning i Familie-Kredse eller Magasin for Ungdommen, indeholdende en Samling af blandede Smaastykker til unge Menneskers Nytte og Fornøjelse. (Efter det Engelske). ♦ Kjøbenhavn, C.L. Buchs Forlag, 1796. 1.-2. Deel, [3] 236 + 250 sider
originaltitel: Evenings at home, 1792-96
kollaps Noter
 note til oversat titel Upagineret side: [Forord om The Evenings at Home, signeret: Oversætteren].
 note til oversat titel Uddrag af forordet: Ved nærværende Oversættelse ... har jeg søgt at omarbejde det, som kuns passede sig paa Engeland. Jeg har ikke blot villet oversætte Skrivtet paa Dansk, men fordanske det ganske, saavel i Henseende til Sprog og Indhold, som til Anvendelighed.
 note om oversættelse Oversættelsen omfatter de første 20 aftener, svarende til originalens bind 1-4, på engelsk udkom værket oprindeligt i 6 bind.
 note om oversættelse Ifølge Primons ansøgning om bevilling som translatør, 20-8-1798, oversat af ham.
 url Fuld visning af den engelske tekst, udgave fra 1849 i 2 bind, på:  Link til ekstern webside Internet Archive
Oversigt over andre udgaver:
1844 Senere udgave: Aftenerne paa Herregaarden Skovgaard. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1844. 184 sider

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.