Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Vel giort lønnes af Verden, som ilde giort

anonym: Vel giort lønnes af Verden, som ilde giort, (1724, digte, dansk) BD4:sp260
af Anonym
Detaljer
Vel giort lønnes af Verden, som ilde giort. ... Riim- viis oversat af dend, som venter af Naade JE u Gode. ♦ [Kbh.], 1724. 4 blade
kollaps Noter
 note til titel Fulde titel: Vel giort lønnes af Verden, som ilde giort, dog Falskhed og Uret slaar omsider sin egen Herre paa Hals, grundeligen forestillet i en Fabel om Dragen og dend veyfarende Mand, som frelste Dragens Liv, men dend vilde til Taksigelse opsluge Manden, hvorfor Dragen omsider fik sin retfærdig Løn. Riim- viis oversat af dend, som venter af Naade JE u Gode.

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.