Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Den vandrende Jomfrue

pseudonym [Bertrand, Gottlieb]: Den vandrende Jomfrue, (1802-03, roman, tysk) EMP1694 BD4:sp455
af Gottlieb Bertrand (d. 1811, sprog: tysk)
oversat af N.F. Sørensen, f 1780
Detaljer
Den vandrende Jomfrue. Et Sidestykke til Den ubekiendte Vandrer under adskillige Skikkelser. Af Forfatteren til de Uudforskelige. Overs. ved N. F. Sørensen. ♦ 1802-03. Deel [1]-2, 179 + 156 sider
originaltitel: Die wandernde Jungfrau, 1802
kollaps Noter
 note til titel Sidestykkehenvisningen er til: Der unbekannte Wanderer unter vielerlei Gestalten [udgivet anonym 1799, men også af Gottlieb Bertrand].
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Google Books

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.