Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Valgslægtskaberne

Goethe: Valgslægtskaberne, (1810-11, roman, tysk) EMP1981 BD4:sp459 👓
af Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832, sprog: tysk)
oversat af Knud Lyne Rahbek
Detaljer
Valgslægtskaberne. En Roman af Goethe. Oversat ved K.L. Rahbek. ♦ Kiøbenhavn, Trykt paa Thoring & Coldings Forlag, 1810-11. 1.-2. Deel, 213, 237 sider
originaltitel: Die Wahlverwandtschaften, 1809
kollaps Noter
 note til titel 1. dels sidste side har fejlagtigt nummeret 113.
 url Fuld visning på:  Link til ekstern webside Google Books

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.