Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Waldemar

Bournonville, August: Waldemar, (1835, ballet, dansk) BDsupp:sp800
af August Bournonville
Detaljer
Waldemar. ♦ Kbh., 1835
Oversigt over andre udgaver:
1838 Senere udgave: Waldemar. Ballet-pantomime. ♦ Cph., 1838
1853 Senere udgave: Valdemar. Romantisk Ballet i 3 Acter. Musikken af F. Fröhlich. ♦ I. H. Schubothes Boghandel, 1853. 15 sider
1866 Senere udgave: Valdemar. Ballet i fire Akter. Musiken af Fr. Frølich. Dekorationerne af Christensen. ♦ Schubothe, 1866. 16 sider
1897 Senere udgave: Valdemar. Ballet i fire Akter. Musiken af Fr. Frølich. ♦ Det Schubotheske Forlag, 1897. 16 sider

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.