Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Udvalgte Skuespil

Molière, J. B. P.: Udvalgte Skuespil, (1813, dramatik, fransk) BD4:sp403
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
oversat af Knud Lyne Rahbek
Detaljer
Udvalgte Skuespil paa ny fordanskede til Skuepladsens Brug ved K.L. Rahbek. 1. Bind. Kbh., 1813
kollaps Indhold

[1a] Molière, J. B. P.: Den indbildte Syge (1813, dramatik)
1747 1. udgave: Den indbildte Syge i en Comedie udi 3 Acter [overs. af Chr. Schmidt]. ♦ Kbh., 1747

[1b] Molière, J. B. P.: Mændenes Skole (1813, dramatik)
1783 i: Skuespil til Brug for den danske Skueplads [8s315] 1. udgave: Mændenes Skole. Komedie i 3 Akter. Oversat efter Hr. Molieres l'Ecole des Maris [ved Didrik Seckman]. Side [315]-80

[1c] Molière, J. B. P.: Don Juan (1813, dramatik)
1778 i: Skuespil til Brug for den danske Skueplads [4s261] 1. udgave: Don Juan eller den Ugudelige. Comoedie i fem Acter. Oversat efter Molieres Comoedie Don Juan ou le festin de Pierre [ved Barthold Joh. Lodde]. Side [261]-360

[1d] Molière, J. B. P.: Tartuffe (1813, dramatik)
1724 1. udgave: Tartuffe eller Den Skinhellige. Comoedie i 5 Acter. Forestillet paa den danske Skueplads. [Oversat af Did. Sekmann]. ♦ Kbh., 1724

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.