Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Udvalgte Romaner

C.D. (Boz): Udvalgte Romaner, (1841-43, roman, engelsk) EMP 491
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
oversat af O. Høyer, f 1816
Detaljer
Udvalgte Romaner. I Overs. fra Originalsproget ved Chr. Panum Høyer. ♦ 1841-43. Bd. 1-3
kollaps Indhold

[1-3] C.D. (Boz): Nelly og hendes Bedstefar, eller den Gamles Drøm. Fortælling. Efter det Engelske ved C.P.H. ♦ Schubothe, 1841-43. Deel 1-3, 314 + 323 + 345 sider (1841-43, roman)
originaltitel: The old curiosity shop, 1841
1854 i: Samtlige Værker [10-12] Senere udgave: Master Humphreys Stueuhr. ♦ 1854. [Bind] I-III, (iv + 434) + (ii + 449) + (ii + 654) sider
1863 i: Samtlige Værker [14-16] Senere udgave: Master Humphreys Stueuhr
1876 i: Samlede Værker [9-11] Senere udgave: Master Humphreys Stueuhr
1893 i: Samlede Værker [21-22a] Senere udgave: Nelly og hendes Bedstefader
1919 i: Samlede Værker [19-20] Senere udgave: Nelly og hendes Bedstefader. Oversat af L. Moltke. Med Illustrationer. 5. gennemsete Udgave. ♦ Hasselbalch, 1919. [Bind] I-II, 360 +318 sider
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i 1. årgang (1840-41) af ugemagasinet: Master Humphrey's clock.

Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.