Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Udvalgte Oversættelser

antologi: Udvalgte Oversættelser, (1821, roman, flere sprog) EMP 11 BD4:sp440
af antologi flere sprog (sprog: fleresprog)
oversat af Johan G. Lund
Detaljer
Udvalgte Oversættelser af det franske, tydske, engelske og italienske Sprog ved Johan G. Lund. Aarhuus, 1821. 253 sider
kollaps Noter
 note til titel 2 upaginerede sider: Til Læseren [signeret J.G.L.].
kollaps Indhold

[aa] Goldoni, Carolo: Den sande Ven. Comoedie i 3 Acter. Side 103-250 (1821, dramatik)
af Carlo Goldoni (1707-1793, sprog: italiensk)
1821 Senere udgave: Den sande Ven. Comedie i 3 Acter. [Særtryk? af Udvalgte Oversættelser ved Joh. G. Lund. ♦ Aarhuus, 1821. Side 108-250]

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.