Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Udvalgte og yndede Fortællinger

antologi: Udvalgte og yndede Fortællinger, (1824, samling, tysk) EMP1581 BD4:sp453
af antologi tysk (sprog: tysk)
oversat af L.J. Flamand
Detaljer
Udvalgte og yndede Fortællinger. Af Clauren, Langbein, Tromlitz, og van der Velde. Overs. af L. Flamand. ♦ Kbh., 1824. 148 sider
kollaps Indhold

[a] Tromlitz, A. von: Brødrene fra Esens (1824, novelle(r))
af August von Witzleben (1773-1839, sprog: tysk)

[b] Velde, C.F. van der: Horoscopet. En Fortælling fra de indre Kriges Tider i Frankrig (1824, novelle(r))
af Carl Franz van der Velde (1779-1824, sprog: tysk)

[c] Clauren, H.: Den unge Læge (1824, novelle(r))
af Carl Heun (1771-1854, sprog: tysk)

[d] Langbein, A. F. E.: Ædelmodigheds Seir (1824, novelle(r))
af August Friedrich Ernst Langbein (1757-1835, sprog: tysk)

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.