Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Udvalgte Fortællinger

Zschokke, J. H. D.: Udvalgte Fortællinger, (1830-31, novelle(r), tysk) EMP3052 BD4:sp477
af Heinrich Zschokke (1771-1848, sprog: tysk)
oversat af Andreas C. Rasmussen
Detaljer
Udvalgte Fortællinger. Overs. af Andreas Rasmussen. ♦ Schubothe, 1830-31. Deel 1-4, 218 + 223 + 224 + 224 sider
kollaps Noter
 note til titel I det store og hele oversættelser at noveller der har været bragt i: Stunden der Andacht, i-viii, 1809-16.
 note til oversat titel Følge Erslew, bind 2 side 640, skal der være udkommet en del 5 i 1834, men i et katalog fra Schubothes Boghandel, 1874, anføres kun bind 1-4 (1. del udsolgt). Også kun bind 1-4 findes på danske biblioteker.
kollaps Indhold

[1a] Zschokke, J. H. D.: Blondin af Namur (1830, novelle(r))
1866 indgår i: To Fortællinger [a] Senere udgave: Blondinen fra Namur

[1b] Zschokke, J. H. D.: Agathokles (1830, novelle(r))
[1c] Zschokke, J. H. D.: Tyran af Syrakus (1830, novelle(r))
[1d] Zschokke, J. H. D.: Paschaen af Buda. Tildeels en sand Historie (1830, novelle(r))
[2a] Zschokke, J. H. D.: Smaae Aarsager. En dobbelt Historie (1830, novelle(r))
[2b] Zschokke, J. H. D.: Eventyret Nytaarsnat (1830, novelle(r))
1870 Senere udgave: Et Eventyr Nytaarsnat. Novelle af Heinrich Zschokke. Feuilleton til "Kjøge Avis". Oversat af -t-. ♦ Trykt i S. C. Opffers Bogtrykkeri, 1870. ? sider

[3a] Zschokke, J. H. D.: Fyrsteblikket (1830, novelle(r))
[3b] Zschokke, J. H. D.: Tante Rosmarin eller Alt forkeert (1830, novelle(r))
[3c] Zschokke, J. H. D.: Florette eller Henrik IV. første Kierlighed (1830, novelle(r))
[4a] Zschokke, J. H. D.: Hullet i Ærmet (1830, novelle(r))
[4b] Zschokke, J. H. D.: Den døde Giæst (1830, novelle(r))
1870 indgår i: Et Eventyr Nytaarsnat [s069] Senere udgave: Den døde Giæst. Novelle af Heinrich Zschokke. Side [69]-
1905 Senere udgave: Den døde Gæst

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.