Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Udvalgte Fortællinger

Spiesz, K. H.: Udvalgte Fortællinger, (1807, novelle(r), tysk) EMP2823 BD4:sp472
af Christian Heinrich Spieß (1755-1799, sprog: tysk)
oversat af Lorentz Andreas Hjorth
Detaljer
Udvalgte Fortællinger. Overs. ved L. A. Hjorth. For det meeste uddragne af Mine Rejser igiennem Ulykkens Huler og Elendighedens Boliger. ♦ 1807. Deel 1-3, 212 + 172 + 164 sider
Oversigt over andre udgaver:
1802-03 1. udgave: Mine Reiser gjennem Ulykkens Huler og Elendighedens Boliger. Overs. af L. A. Hjorth. ♦ 1802-03. Bd. 1-4, 175 + 196 + 212 + 172 sider
kollaps Indhold

[1a] Spiesz, K. H.: Vilhelm L*, Tyv, Vildttyv, Røver og Morder (1807, novelle(r))
[1b] Spiesz, K. H.: Ulykkelige Følger af en eneste Løgn (1807, novelle(r))
[2a] Spiesz, K. H.: Friderich H* leed to gange gruesom Straf, og blev uskyldig henrettet (1807, novelle(r))
[2b] Spiesz, K. H.: Den ulykkelige catholske Præst og hans Elskede (1807, novelle(r))
[3] Spiesz, K. H. [ikke ham, men anonym]: Børnemorderes Biografier (1807, novelle(r))
af anonym tysk (sprog: tysk)
1804 1. udgave: Børnemorderes Biografier. Sidestykke til Selvmorderes Biografier. Overs. af Tydsk ved L. A. Hjorth. ♦ 1804. 164 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Dette bind er identisk med den selvstændige udgivelse fra 1804, udgivet i Spiess' navn, men ikke af ham.

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.