Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Udvalgte digteriske Arbejder

Pram, Christen: Udvalgte digteriske Arbejder, (1824-29, samling, dansk) BD4:sp167 👓
af C.H. Pram
udgiver: Knud Lyne Rahbek
Detaljer
Udvalgte digteriske Arbejder. Samlede og udgivne af K. L. Rahbek. ♦ Kjöbenhavn, Trykt hos og forlagt af J. Hostrup Schultz, 1824-29. 1.-5. Bind + Supplementbind
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (Første Bind) på:  Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af bogen (Andet Bind) på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af bogen (Tredie Bind) på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af bogen (Fjerde Bind) på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning (side 159 ulæselig) af bogen (Femte Bind) på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning (enkelte sider helt ulæselige, mange sider delvis ulæselige) af bogen (Supplementbind) på:  Link til ekstern webside Google Books
kollaps Indhold

[1s347] Pram, Christen: Jørgen. En Dosmers Levnetsbeskrivelse. Side [347]-401 (1824, novelle(r))
1902 indgår i: Fortællinger fra Oplysningstiden [d] Senere udgave: Jørgen. Dosmers Levnedsbeskrivelse en
kollaps Noter
del af: Minerva
 note om føljeton Trykt i Minerva, Fierde Bind (1786), Ellevte Hæfte, maj, side 613-71.

[1s402] Pram, Christen: Hans Kruuskop. Side 402-34 (1824, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Minerva
 note om føljeton Trykt i Minerva, Anden Aargangs Første Bind (1786), juli, side 48-83.

[6s123] Pram, Christen: Lystreisen eller Sminken. En Fortælling. Side [123]-84 (1829, novelle(r))
1902 indgår i: Fortællinger fra Oplysningstiden [e] Senere udgave: Lystrejsen eller Sminken
kollaps Noter
del af: Minerva
 note om føljeton Trykt i Minerva, 1791, januar, side 58-120.

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.