Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Udvalgte Digte

Trøjel, Peter Magnus og Peter Kofod: Udvalgte Digte, (1801, digte, dansk) BD4:sp250
af Peder Magnus Trojel
af Peder Kofod Trojel
efterskrift af Knud Lyne Rahbek
udgiver: K.H. Seidelin
Detaljer
Udvalgte Digte. Valgte og med en Karakteristik forsynede af Prof. Rahbek, samt med Digternes Biographie af deres Broder F. W. Trøjel. 1[-2] Deel. Udgivne af K. H. Seidelin. Kbh., 1801
kollaps Noter
 note til titel Også med titel: Danske Digtere. Trøjlerne. Udvalgte Digte.

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.