Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Tøffelen

anonym: Tøffelen, (ca. 1820, novelle(r), tysk) EMP3084 BD4:sp481
af anonym tysk (sprog: tysk)
oversat af C.B. Hallager
Detaljer
Tøffelen eller sørlige Beviis paa Mandfolke-Troløshed og Qvinde-Falskhed. Tvende Fortællinger efter det Tydske ved C. B. Hallager. ♦ [ca. 1820]. 16 sider
kollaps Indhold

[a] anonym: Tøffelen eller Ødelæggende Følger af Cavalleer-Coquetterie og Troløshed (ca. 1820, novelle(r))
[b] anonym: Exempel paa Fruentimmerlist og Falskhed (ca. 1820, novelle(r))

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.