Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Tidsvinger

Langbein, A. F. E.: Tidsvinger, (1813, novelle(r), tysk) EMP2374 BD4:sp465
af August Friedrich Ernst Langbein (1757-1835, sprog: tysk)
oversat af Jens Kragh Høst
Detaljer
Tidsvinger. En Samling af Fortællinger til Moroe. Overs. af Jens Kragh Høst. ♦ 1813. 164 sider
originaltitel: Zeitschwingen, 1807
kollaps Indhold

[a] Langbein, A. F. E.: Arven (1813, novelle(r))
[b] Langbein, A. F. E.: Proces om en Tiggerdreng (1813, novelle(r))
[c] Langbein, A. F. E.: Medbejlerne (1813, novelle(r))
[d] Langbein, A. F. E.: Den gode Søn (1813, novelle(r))
[e] Langbein, A. F. E.: Klaudine (1813, novelle(r))
[f] Langbein, A. F. E.: Kudsken imod sin villie (1813, novelle(r))
[g] Langbein, A. F. E.: Kurven (1813, novelle(r))
[h] Langbein, A. F. E.: Bogslaget (1813, novelle(r))
[i] Langbein, A. F. E.: Hvorfor ikke? Eller: De tre Brødre (1813, novelle(r))
[j] Langbein, A. F. E.: Det fromme Bedragerie (1813, novelle(r))
[k] Langbein, A. F. E.: Pebersvenderetten (1813, novelle(r))
[l] Langbein, A. F. E.: Fortæringen (1813, novelle(r))

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.