Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Thalia

Haste, Peder Horrebow: Thalia, (1795-96, tekster, dansk) 👓
af P.H. Haste
Detaljer
Thalia. Et Blad for Skuespilyndere. ♦ [Kjøbenhavn, paa Hofboghandler S. Poulsens Forlag, 1795-96]. N. 1-9, xvi + 239 sider
kollaps Noter
 note til titel 1796 blev udgivet et titelblad med: Thalia, et Blad for Skuespilyndere, udgivet 1795 og 1796 af Peder Horrebow Haste. ♦ Kjøbenhavn, paa Hofboghandler S. Poulsens Forlag, 1796.
 note til titel En ekstra forside med et kobbertik. Samt 16 sider, delvis pagineret med romertal.
 note til titel 4 upaginerede sider: [Dedikation til Frederik Schwarz].
 note til titel Side vii-xvi: Fortale [signeret: Kjøbenhavn, i Julii 1796. Haste].

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.