Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Tanker om

Cold, Johan: Tanker om, (1755-67, samling, dansk) BD4:sp164
af Johan Cold
udgiver: Frederik Nannestad
Detaljer
Tanker om. I. Slægtningers ret ved Testamenter. II. Varsomhed i Land- og Huus-Forvisning. III. Det Sukkende Creatur: Rom. VIII. IV. Tale ... udgivne af Frid. Nannestad. ♦ Chistiania, Schwach, 1767. xvi + 184 + 316 + vii sider
kollaps Noter
 note til titel Fuld undertitel: Hvilke af hans efterladte Haand-skrivt med en kort Fortale, som indeholder Forfatterens Levnets Beskrivelse, ere efter Begæring udgivne af Frid. Nannestad.
 note til titel Hvert skrift har særskilt titelblad med årstallene: 1755, 1756, 1758 og 1759.

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.