Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Skuespil til Brug for den kgl. dramatiske Skole

antologi: Skuespil til Brug for den kgl. dramatiske Skole, (1807, dramatik, flere sprog) BD4:sp299
af antologi flere sprog (sprog: fleresprog)
Detaljer
Skuespil til Brug for den kgl. dramatiske Skole. Ved K.L. Rahbek. ♦ Kbh., 1807
kollaps Indhold

[a] Dorvigny, [L. A.]: Komediegiftermaalet eller de blev taget ved Næsen. Komedie i 1 Akt. Ved K.L. Rahbek. Kbh., 1807 (1807, dramatik)
af Louis-François Archambault Dorvigny (1742-1812, sprog: fransk)
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)

[b] Etienne og Nanteuil, Gauguiran: Den ny Fædreskole eller Fader og Søn paa Moden. Lystspil i 1 Akt. Ved K.L. Rahbek. Kbh., 1807 (1807, dramatik)
af Charles-Guillaume Etienne (1777-1845, sprog: fransk)
af Charles Gaugiran-Nanteuil (1778-1836, sprog: fransk)
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)

[c] Picard, L. B.: Døbesedlen eller Moderen sin Datters Rival. Komedie i 1 Akt. Ved K.L. Rahbek [efter L'acte de naissance. Kbh., 1807] (1807, dramatik)
af Louis Benoît Picard (1769-1828, sprog: fransk)
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.