Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Skildringer af lykkelig og ulykkelig Kierlighed

Lafontaine, A.: Skildringer af lykkelig og ulykkelig Kierlighed, (1806, novelle(r), tysk) EMP2341 BD4:sp463
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)
oversat af H.G. Nyegaard
Detaljer
Skildringer af lykkelig og ulykkelig Kierlighed. Overs. af Hans Georg Nicolai Nyegaard. ♦ 1806. 374 sider. (Nyt Damebibliothek. Udg. af Hans Georg Nicolai Nyegaard. Deel 1)
originaltitel: Sittenspiegel für das weibliche Geschlecht. [Bind] 1, 1804
kollaps Noter
 note til titel Oversættelse af udvalgte noveller fra: Sittenspiegel für das weibliche Geschlecht, 1, 1804.
 note til oversat titel Mere udkom ikke.
 note til oversat titel Også medtaget i Bibliotheca Danica, bind 4, spalte 464.
 note til oversat titel 1 upagineret side: [Tilegnelse til kammerherreinde M. Scheel.
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: Forerindring [af "Oversætteren"].
kollaps Indhold

[a] Lafontaine, A.: Sandhed og Bedrag (1806, novelle(r))
[b] Lafontaine, A.: Den gode Kone eller: Saaledes forbedrer man en Mand (1806, novelle(r))
[c] Lafontaine, A.: Den gode Søn (1806, novelle(r))
[d] Lafontaine, A.: Den ulykkelige Caroline (1806, novelle(r))
[e] Lafontaine, A.: Følgerne af Utroskab (1806, novelle(r))
[f] Lafontaine, A.: Diogenes fra Sipone (1806, novelle(r))
[g] Lafontaine, A.: Elise Draper (1806, novelle(r))
[h] Lafontaine, A.: Det menneskelige Hjertes Svagheder. En Sand Tildragelse (1806, novelle(r))
[i] Lafontaine, A.: Ninon l'Enclos (1806, novelle(r))
[j] Lafontaine, A.: Den gode Datter (1806, novelle(r))
[k] Lafontaine, A.: Kierlighed paa Alperne. Taget af Privatbreve fra Herr * til * (1806, novelle(r))
[l] Lafontaine, A.: Skytsaanden (1806, novelle(r))

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.