Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Den sidste Mohicaner

Cooper, J. F.: Den sidste Mohicaner, (1827-28, roman, engelsk) EMP 442 BD4:sp482
af James Fenimore Cooper (1789-1851, sprog: engelsk)
oversat af Jacob Riise
Detaljer
Den sidste Mohicaner. En Fortælling fra Aaret 1757. Overs. af J. Riise. ♦ 1827-28. Deel 1-4, x + 180 + 172 + 194 + 181 sider
originaltitel: The last of the Mohicans, 1826
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, side iii-x: Fortale af forf.
Oversigt over andre udgaver:
1833 i: Samlede Skrifter [34-40] Senere udgave: Den sidste Mohicaner. En Fortælling fra Aaret 1757. Overs. af J. Riise. ♦ 1833. Hefter 34-40, 306 + 422 sider
1854 Senere udgave: Den sidste Mohicaner. En Fortælling fra Aaret 1757. Overs. af J. Riise. Andet Oplag. ♦ 1854. Deel 1-2, 397 + 324 sider
1877 i: Amerikanske Fortællinger [2] Senere udgave: Den sidste Mohikaner. Med 3 Staalstik. Efter Originalens syvende Oplag. ♦ 1877. 179 sider + 3 tavler
1881 Senere udgave: Den sidste Mohikaner. Roman. [Oversættelse ved Ferd. C. Sørensen]. ♦ 1881. 354 sider. (Coopers udvalgte Romaner, 1)
1902 Senere udgave: Den sidste Mohikaner
1909 Senere udgave: Den sidste Mohikaner
1911 Senere udgave: Den sidste Mohikaner. Overs. af Aslaug Mikkelsen. Tegn. af Troels Trier. ♦ (Ringe, Danske Læreres Forlag), »Vor Ven«s Forlag, 1911. 224 sider, illustreret. (»Vor Ven«s Bøger, Nr. 3)
1912 Senere udgave: Den sidste Mohikaner. Paa Dansk ved Alex. Schumacher. (Omsl. tegn. af Gerh. Heilmann). ♦ Lybecker, 1912. 328 sider
1919 Senere udgave: Den sidste Mohikaner. Genfortalt for danske Børn. ♦ Prior, [1919]. 100 sider
1920 Senere udgave: Den sidste Mohikaner. Paa Dansk ved Jøgen Hansen. ♦ Martin, 1920. 204 sider, illustreret
1923 Senere udgave: Den sidste Mohikaner. ♦ Gyldendal, 1923. 180 sider
1941 Senere udgave: Den sidste Mohikaner. Ill. af Ib Andersen
1942 Senere udgave: Den sidste Mohikaner. Ny Udg.
1942 Senere udgave: Den sidste Mohikaner. Paa Dansk ved Erling Stensgård
1944 Senere udgave: Den sidste Mohicaner. Overs. af Lis Thorbjørnsen
1944 Senere udgave: Den sidste Mohikaner. Bearbejdet og overs. af Kai Flor
1949 Senere udgave: Den sidste mohikaner
1949 Senere udgave: Den sidste mohikaner
1949 Senere udgave: Den sidste mohikaner
1949 Senere udgave: Den sidste mohikaner
1975 Senere udgave: Den sidste mohikaner. Ill. by Christopher Bradbury. Based on a concept by René Simmen. ♦ Hernov, 1975. 110 sider, 16 tavler (29 cm)

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.