Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Sange ved Havet

Drachmann, Holger: Sange ved Havet, (1877, digte, dansk) 👓
af Holger Drachmann
Detaljer
Sange ved Havet. Venezia. Nye Digte. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1877. [10] 160 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Udkom 16-12-1877.
 note til titel Med titelbillede udført af forfatteren.
 note til titel Enkelte digte oprindelig trykt 1876-77 i "Illustreret Tidende", "Det nittende Aarhundrede" og "Ude og Hjemme".
 note til titel Upagineret side: Til min Fader! Professor A.G. Drachmann [digt, signeret: Paris i Efteraaret 1877, H.D.].
 url Fuld visning på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af teksten, fra Samlede poetiske Skrifter, bind 3, 1907, på:  Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
Oversigt over andre udgaver:
1898 [udvalg] Senere udgave: Ungdomsdigte. Digte. Dæmpede Melodier. Sange ved Havet. Ranker og Roser. ♦ Gyldendal, 1898. [8] 392 sider
1905 [udvalg] Senere udgave: Kærligheds-Digte. ♦ Gyldendal, 1905. 96 sider, illustreret. (Gyldendals Smaa Digtsamlinger)
1907 i: Samlede poetiske Skrifter [3s059] Senere udgave: Sange ved Havet. Side 1-95
1909 indgår i: Udvalgte Arbejder [d] Senere udgave: Ligprædiken
1911 i: Poetiske Skrifter [1ca] Senere udgave: Sange ved Havet
kollaps Indhold

[s095] Drachmann, Holger: Venezia. Side 95-160 (1877, digte)
1907 i: Samlede poetiske Skrifter [3s096] Senere udgave: Venezia. Side 96-118
1911 i: Poetiske Skrifter [1cb] Senere udgave: Venezia
kollaps Noter
 url Fuld visning (side 159-60 mangler) på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af teksten, fra Samlede poetiske Skrifter, bind 3, 1907, på:  Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.