Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Sang og Sagn

Winther, Chr.: Sang og Sagn, (1840, digte, dansk) BDsupp:sp780
af Chr. Winther
Detaljer
Sang og Sagn. ♦ 1840. vi + 136 sider
Oversigt over andre udgaver:
1858 Senere udgave: Sang og Sagn. Andet, forøgede Oplag. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1858. 208 sider
1868 Senere udgave: Sang og Sagn, samt Haandtegninger. Digte. Tredie Oplag. ♦ P.G. Philipsen, 1868. 302 sider

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.