Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Sandferdig Beretning om det forskrækkelige Mord,

anonym: Sandferdig Beretning om det forskrækkelige Mord,, (1666, digte, tysk) BD4:sp278
af anonym tysk (sprog: tysk)
oversat af Anonym
Detaljer
Sandferdig Beretning om det forskrækkelige Mord, som nu nyligen til Frauenstadt i Slesien er bleffven aabenbaret ... Udsæt af Tydske. Her effter er ocsaa at læse de 7 Morderis egen Bekiendelse ... Malmø, 1666. 4 Blade

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.