Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Samuel Lanwills

anonym [Miller, Johan Peter]: Samuel Lanwills, (1792-93, roman, tysk) BD4:sp484
af Johann Peter Miller (1725-1789, sprog: tysk)
oversat af Lars Christian Dan
Detaljer
Samuel Lanwills. En ung Englænders mærkværdige Begivenheder. I Modersmaalet forfattet af L. C. Dan. ♦ Odense, 1792-93. 1-2. Deel
originaltitel: Merkwürdige Begebenheiten Samuel Langwills, 1756-63
kollaps Noter
 note til titel Bogen er i Bibliotheca Danica opført under Engelske Romaner og Fortællinger med Forfatternavn, den anonyme forfatter er kun anført som Miller.
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Google Books

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.