Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Samtlige Skrivter

Wessel, J. H.: Samtlige Skrivter, (1799, samling, dansk) BD4:sp170
af Johan Herman Wessel
udgiver: Knud Lyne Rahbek
Detaljer
Samtlige Skrivter. [Udgivet af K. L. Rahbek]. ♦ Kbh., A. Soldins Forlag, 1799-1800. 1-2. Deel
kollaps Noter
 note til titel Med forfatterens kobberstukne portræt.
 note til titel Fortale [af Rahbek].
 note til titel 2. Oplag, 1800. 2. Deel [Det et 2. oplag af udgaven fra 1787].
 note til titel 3. Oplag, 1817. 1-2. Deel [forøget med et tillæg til fortalen].
kollaps Indhold

[1a] Wessel, J. H.: Kierlighed uden Strømper (1799, dramatik)
1772 1. udgave: Kierlighed uden Strømper. Et Sørge-Spil i fem Optog. ♦ Kiøbenhavn, Godiches Efterleverske, 1772. 87 sider

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.