Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Samtlige Skrivter

Sneedorff, [Jens Schelderup]: Samtlige Skrivter, (1775-77, samling, dansk) BD4:sp168
af Jens Schielderup Sneedorff
Detaljer
Samtlige Skrivter. ♦ Kbh., trykt paa Boghandler Gyldendals Forlag, 1775-77. 1-9 Bind
kollaps Noter
 url Fuld visning af bind 1-2, Den patriotiske tilskuer, på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af bind 3, Den patriotiske tilskuer, på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af bind 4, Den patriotiske tilskuer, på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af bind 5, Den patriotiske tilskuer, på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af bind 6, Den patriotiske tilskuer, på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af bind 7, Om den borgerlige Regiering, på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af bind 8, Breve og andre smaa Skrifter, på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
kollaps Indhold

[9s001] Sneedorff, [Jens Schelderup]: Oversættelser af Zadig. En østlig Historie. Side 1-117 (1777, samling)
af François-Marie Arouet de Voltaire (1694-1778, sprog: fransk)
1750 1. udgave: Zadig eller Skæbnen, en østerlandsk Historie. I sidst afvigte Aar udgiven paa Fransk, overs. paa Dansk af Frid. Chr. Eilschow. ♦ Kbh., trykt hos Christoph Georg Clasing, 1750. 12 + 144 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket

[9s254] Sneedorff, [Jens Schelderup]: Fortale af Comoedien Soliman den Anden. Side 254-56 (1777, samling)
andet: Charles Simon Favart (1710-1792, sprog: fransk)

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.