Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Samtale imellem en ung Karl oc en Stadtzmø,

anonym: Samtale imellem en ung Karl oc en Stadtzmø,, (1640, digte, tysk) BD4:sp277
af anonym tysk (sprog: tysk)
oversat af Pseudonym og undersøges
Detaljer
Samtale imellem en ung Karl oc en Stadtzmø, som lod sig tycke met det første hannem icke at være hendis lige, dog siden racte hun effter ham met Glæden ... Nu nyligen udsæt af Tydsken ved A. J. S. [U. St.], 1640. 4 Blade
kollaps Noter
 note til oversat titel Også udgave med: En lystig Samtale om ... [U.St.], 1697. 4 Blade.

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.