Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Samling af Johan Nordahl Bruns mindre Digte

Brun, Johan Nordahl: Samling af Johan Nordahl Bruns mindre Digte, (1791, digte, dansk) BD4:sp216 👓
af Johan Nordahl Brun
Detaljer
Samling af Johan Nordahl Bruns mindre Digte. ♦ Kiøbenhavn, Trykt og forlagt ved N. Møller og Søn, 1791. 292 sider
kollaps Noter
 note til titel 3 upaginerede side: Høiædle og Velbaarne Hr. Kammerherre Fridrich von Hauch, Stiftbefalingsmand over Bergens Bye og Stift [tilegnelse signeret: Kiøbenhavn den 16 Julii 1791, Forfatteren].
 note til titel 6 upaginerede sider: Til Læseren!
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
Oversigt over andre udgaver:
1818 Senere udgave: Johan Nordahl Bruns mindre Digte. Anden og forøgede Udgave. Udgivne af hans Søn C[hristen] Brun. ♦ Christiania, Jacob Lehmann, 1818. 379 sider, illustreret

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.