Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Samlede Værker

Dickens, Charles: Samlede Værker, (1852-53, roman, engelsk) EMP 507
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
Detaljer
Samlede Værker. ♦ 1852-53. Bd. 1-6
kollaps Indhold

[1-3] Dickens, Charles: Nicholas Nickleby's Liv og Eventyr. Indeholdende en tro Beretning om Nickleby-Familiens Medgang, Modgang, Stigen, Dalen og fuldstændige Skjæbne. ♦ Udgivet og forlagt af Eduard Meyer, 1852. Del 1-3, 398 + 413 + 400 sider (1852, roman)
udgiver: Edvard Meyer (1813-1880)
1839-41 1. udgave: Nicolaus Nicklebys Levnet og Eventyr. Af Boz. Overs. af Jacob Behrend. ♦ Jacob Behrend, 1839-41. Deel 1-8, (219 sider + 1 tavle) + 215 + 216 + 203 + 206 + 220 + 187 +132 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Også udgivet separat.
 note til oversat titel Overgik til L. Jordans Forlag.

[4-6] Dickens, Charles: Martin Chuzzlewits. Hans Slægtningers, Venners og Fjenders Liv og Eventyr... Udgivet af Boz. ♦ Udgivet og forlagt af A.J. Levy, 1853. Del 1-3, 414 + 415 + 414 sider (1853, roman)
udgiver: A.J. Levy
1852-53 1. udgave: En Historie om Martin Chuzzlewits Liv og Levnetsløb, om hans Slægtninger, Venner og Fjender, indeholdende hele hans Færd og Vandel... ♦ Odense, Milo, 1852-53. Deel 1-6, 1708 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Fulde titel: Martin Chuzzlewits, hans Slægtningers, Venners og Fjenders Liv og Eventyr. Indeholdende alle hans Beslutninger og alle hans Veie; tilligemed en historisk Beretning om hvad han gjorde, og hvad han ikke gjorde; udviser desuden hvem der arbede Familiens Sølvtøi, hvem der gjorde Fordring paa Sølvskeerne, og hvem der forlangte Træsløvene. Det Hele dannende en fuldstændig Nøgle til Huset Chuzzlewit.
 note til oversat titel Også udgivet separat.
 note til oversat titel Overgik til L. Jordans Forlag.

Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.