Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Samlede Skrifter

Sneedorff, Fr.: Samlede Skrifter, (1794-98, samling, dansk) BD4:sp167
af Frederik Sneedorff
Detaljer
Samlede Skrifter. ♦ Kbh., 1794-98. 1-4. Deel [i 6 bind]
kollaps Noter
 note til titel 1. Deel, som indeholder Breve fra Göttingen og Leipzig i Aarene 1783-86, og Breve paa en Reise igiennem Tydskland, Schweitz, Frankerige og Engelland i Aarene 1791, 1792. ♦ Kbh., 1794. [Med forfatterens kobberstukne portræt].
 note til titel 2. Deel, som foruden en Indledning til Statistiken og om Europa i Almindelighed indeholde de danske Staters, Sverriges, Ruslands, Polens og Tyrkiets Statistik. ♦ Kbh., 1795.
 note til titel 3. Deel. 1-2. Bd. indeholdende Forelæsninger over de vigtigste Statsrevolutioner i de tre sidste Aarhundreder. ♦ Kbh., 1795-96.
 note til titel 4. Deel, indeholdende Forelæsninger over Fædernelandets Historie. ♦ Kbh., 1797-98. 1-2. Bd.

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.