Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Samlede Skrivter

Paalzow, Fru von: Samlede Skrivter, (1843-45, roman, tysk) EMP2607
af Henriette von Paalzow (1788-1847, sprog: tysk)
Detaljer
Samlede Skrivter. Af Fru von Palzow. ♦ Kjøbenhavn, Bog- og Papirhandler C. Steens Forlag, 1843-45. 1.-12. Bind
kollaps Noter
 note til titel Forfatternavnet optræder kun på titelbladet for samlede Skrivter og staves der: Fru von Palzow's samlede Skrivter.
kollaps Indhold

[1-3] anonym [Paalzow, Auguste v.]: Godwie-Castle. Af Hertuginden af Nattinghams Papirer. Oversat efter den fjerde forbedrede tydske Original-Udgave af C. Mantzius. ♦ Kjøbenhavn, Bog- og Papirhandler C. Steens Forlag, 1843. 1.-3. Deel, 372 + 380 + 344 sider (1843, roman)
oversat af Carl Johan Peter Mantzius (1791-1859)
1843 1. udgave: Godwie-Castle. Af Hertuginden af Nottinghams Papirer. Overs. fra Originalsproget af Ferdinand Bræmer. ♦ Trier, 1843. Deel 1-3, 426 + 427 + 376 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen, Tredie Deel, på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket

[4-6] Paalzow, Auguste v.: Thomas Thyrnau. Overs. af P. Kruse. ♦ Steen & S., 1843-44. Deel 1-3, 411 + 500 + 543 sider (1844, roman)
originaltitel: Thomas Thyrnau, 1842
oversat af Peter Kruse, f 1797 (1797-1851)
kollaps Noter
 note til oversat titel Også udsendt som bind 128 og ? af Galleri for fremmede Klassikere.

[7-9] Paalzow, Auguste v.: St. Roche. Overs. efter den anden tydske Original-Udgave af C. Mantzius. ♦ Steen & S., 1843. Deel 1-3, 367 + 424 + 436 sider (1843, roman)
originaltitel: Sainte Roche, 1839
oversat af Carl Johan Peter Mantzius (1791-1859)

[10-12] pseudonym [Paalzow, Auguste v.]: Jakob van der Nees. Af Forfatterinden til Godwie-Castle, Thomas Thyrnan, etc. Oversat af P. Kruse. ♦ Kjøbenhavn, Bog- og Papirhandler C. Steens Forlag, 1845. Deel 1-3, 404 + 438 + 416 sider (1845, roman)
originaltitel: Jakob van der Nees, 1844
oversat af Peter Kruse, f 1797 (1797-1851)
kollaps Noter
 note til oversat titel Første Deel: Angela. Anden Deel: Urica. Tredje Deel: Floripes.
 note til oversat titel Også udgivet separat.
 url Fuld visning af oversættelsen, Anden Deel, på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af oversættelsen, Tredie Deel, på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket

Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.