Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Samlede Skrifter

Birckner, M. G.: Samlede Skrifter, (1798-99, samling, dansk) BD4:sp165
af Michael Gottlieb Birckner
Detaljer
Samlede Skrifter. ♦ Kbh., 1798-99. 1-3 Deel
kollaps Noter
 note til titel 1. Deel med særskilt titelblad: Om Trykkefriheden og dens Love. Ved Mich. Gottl. Birckner. Tredie Opl. ♦ Kbh., 1797.
 note til titel 2. Deel: Videre Undersøgelser om Trykkefriheden og dens Love. ♦ Kbh., 1798.

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.