Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Samlede romantiske Fortællinger

Wildt, Johannes: Samlede romantiske Fortællinger, (1859-66, roman, dansk)
af Joh. Wildt
Detaljer
Samlede romantiske Fortællinger. ♦ Kbh., (Jordan), 1859-66. [Bind] 1-14
kollaps Indhold

[1] Wildt, Johannes: Gustav og Theodora eller Grev Rosens og hans Families Hændelser før, under og efter Pesten i Kjøbenhavn 1711. En paa Sandhed grundet romantisk Fortælling (1859, roman)
1827 1. udgave: Gustav og Theodore eller Grev Rosen og hans Families Hændelser før, under og efter Pesten i Kjøbenhavn 1711. En paa Sandhed grundet romantisk Fortælling. Kbh., 1827

[2-03] Wildt, Johannes: Den smukke Skovpige eller det skjulte Fængsel. En Klosterhistorie fra Christian den Andens Tider (1859, roman)
1830 1. udgave: Den smukke Skovpige

[4] Wildt, Johannes: Don Jørgen Ulrik. ( Christian den Fjerdes og Kirstine Munks Søn), eller De danske Skibbrudnes Hændelser paa en indisk Klippeø. En historisk, romantisk Fortælling (1860, roman)
1828 1. udgave: Don Jørgen Ulrik

[5a] Wildt, Johannes: Dødningefingeren eller den falske Kong Oluf (1860, roman)
1829 1. udgave: Dødningefingeren

[5b] Wildt, Johannes: Den qvindelige Tugthuusfange (1860, roman)
1834 i: Originale romantiske Fortællinger [5] 1. udgave: Den qvindelige Tugthuusfange eller de betydningsfulde Ord

[6a] Wildt, Johannes: Jutta, Prindsesse af Danmark. Erik Plougpennings yngste Datter (1860, roman)
1825 indgår i: Romantiske Fortællinger [a] 1. udgave: Jutta, Prindsesse af Danmark. Erik Plougpennings yngste Datter

[6b] Wildt, Johannes: Thyra Dannebods Fosterdatter eller Hedningen og den Christne (1860, roman)
1825 indgår i: Romantiske Fortællinger [b] 1. udgave: Thyra Dannebods Fosterdatter eller Hedningen og den Christne

[7] Wildt, Johannes: Den banlyste Kjærlighed eller Gravhvælvningen under Frue Kirke. En fædrelandsk, romantisk Fortælling fra Catholicismens Tider i Danmark (1860, roman)
1860 i: Samlede romantiske Fortællinger [7] 1. udgave: Den banlyste Kjærlighed eller Gravhvælvningen under Frue Kirke. En fædrelandsk, romantisk Fortælling fra Catholicismens Tider i Danmark
1860 i: Samlede romantiske Fortællinger [7] Senere udgave: Den banlyste Kjærlighed eller Gravhvælvningen under Frue Kirke. En fædrelandsk, romantisk Fortælling fra Catholicismens Tider i Danmark
1869-80 Senere udgave: Den banlyste Kjærlighed. En fædrenelandsk romantisk Fortælling

[8a] Wildt, Johannes: Den danske Negerdronning eller Jordskjælvet i Lissabon 1755 (1860, roman)
1828 1. udgave: Den danske Negerdronning

[8b] Wildt, Johannes: Forsvundet Haab og Gensyn eller Den borgerlige Yngling og den adelige Pige (1860, roman)
[9] Wildt, Johannes: Det tunge Offer eller den quindelige Livsfange. En romantisk Fortælling (1860, roman)
1829 1. udgave: Det tunge Offer

[10] Wildt, Johannes: Oluf Axelsøn og hans Familie eller Inquisitionsfængslerne under Sorø Kloster (1861, roman)
1827 1. udgave: Oluf Axelsen og hans Familie

[11] Wildt, Johannes: Tycho Brahes Dage eller Brøndpigen ved Ramløsa. En romantisk Fortælling (1861, roman)
1830 1. udgave: Tycho Brahes Dage

[12] Wildt, Johannes: Thorwald og Thora eller Det dyre Davrekjøb. En paa et sjællandsk Sagn grundet romantisk Fotælling (1862, roman)
1828 1. udgave: Thorvald og Thora

[13] Wildt, Johannes: Familien Gyldenstjerne (1863, roman)
1832 1. udgave: Familien Gyldenstjerne. Kbh., 1832

[14] Wildt, Johannes: Maltheserbruden eller Pigen uden Fødeland. En romantisk Fortælling fra Ludvig den Fjortendes Tider (1866, roman)
1831 1. udgave: Maltheser-Bruden eller Pigen uden Fødeland. Kbh., 1831