Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Samlede danske poetiske Skrifter

Tode, Joh. Clemens: Samlede danske poetiske Skrifter, (1793-97, digte, dansk) BD4:sp250
af Johann Clemens Tode
Detaljer
Samlede danske poetiske Skrifter. ♦ Kbh., Poulsens Forlag, 1793-97. 1-2. Deel
kollaps Noter
 note til titel Bindene har smudstitlen: Samlede Skrifter 1.-2. Bind. [Bind 3-4 udkom aldrig, skulle have indeholdt biografi og rejsebeskrivelser].
 note til titel Også medtaget i Bibliotheca Danica, bind 4, spalte 169.
kollaps Indhold

[1] Tode, Joh. Clemens: Fabler og Fortællinger (1793, digte)
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separet med titlen: Fabler og Fortællinger for unge Læsere af begge Kiøn. ♦ Kbh., 1793.
 anmeldelse Kiøbenhavns Universitets-Journal. Udgiven ved Jac. Baden. Første Aargang, 1793, Første Hefte, side 37-38 [Anmeldelse].

[2] Tode, Joh. Clemens: Viser og Selskabssange (1797, digte)
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat med titlen: Viser og Selskabssange især for blandede Selskaber. ♦ Kbh., 1798.

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.