Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Røde Robin

Scott, Walter: Røde Robin, (1821, roman, engelsk) EMP1207 BD4:sp484
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
bearbejdelse: Wilhelm Adolf Lindau (1774-1849, sprog: tysk)
oversat af C.J. Boye
Detaljer
Røde Robin. En Fortælling. Overs. af J.C. Boye [ie: C.J. Boye]. ♦ Kbh., 1821. Del 1-2, XVI + 308 +342 sider
originaltitel: Rob Roy, 1818
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversættelsen efter W.A. Lindaus tydske Udgave [1819, forkortet], da den engelske ikke har kunnet erholdes.
 note til oversat titel Del 1, s. III-IV: Forerindring [signeret Boye].
 note til oversat titel Del 1, s. V-XVI: Indledning [af Lindau].
Oversigt over andre udgaver:
1842-43 i: Samlede Skrifter [28-29] Senere udgave: Robin den Røde. En Fortælling. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ 1842-43. Deel 1-2, 380 + 256 sider
1856 i: Samlede Romaner [3] Senere udgave: Rob Roy. En Fortælling. Overs. af C.J. Boye. [2. udg.]. ♦ 1856. x + 426 sider
1884 Senere udgave: Rob Roy. En Fortælling. Anden [ie: 3.] Udgave. Overs. af Fr. Winkel Horn. ♦ 1884. 444 sider
1973 Senere udgave: Rob Roy. ♦ Williams Forlag, 1973. 48 sider, illustreret

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.