Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Qvid tua?

Tvilling, Søfren Hansön: Qvid tua?, (1648, digte, dansk) BD4:sp251
af Søren Hansen Tvilling
Detaljer
Qvid tua? Det er Huad kommer det dig ved? Skreffuen alle herundinen Wskyldige til Tieniste oc Tidsfordriff, oc dem som kiender sig skyldige, til en snar oc sand Omvendelse. U.St., 1648. 8 Blade
kollaps Noter
 note til titel Senere udgaver/oplag: [Kbh.,] 1677, [Kbh.,] 1710 og: Samt det daarlige Giftermaal [Kbh.,] 1749.

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.